objednavky@cimbalak.sk
+421 543 700 001
> Product catalogue

Fermented meats – Salami

baci salama Báči salami tornado Tornado salami staroslovanskasalama Staroslovanská salami polican Poličan salami nitran Nitran salami malokarpatska Carpathian salami kralovsky uherak Royal salami chorizo Chorizo salami hornad Hornád salami herkules salama Herukles salami